top of page

Llista informativa de l'ordre dels aspirants pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2 i grup AP de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

 

Llista informativa de l'ordre dels aspirants del procés selectiu pel sistema de concurs de mèrits per cobrir les places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2, i grup AP de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca. S’obre un termini de deu dies hàbils, entre el 14 i el 27 de juny de 2023, ambdós inclosos, perquè aquestes persones presentin la documentació acreditativa.

Nota informativa en relació a les places de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

L’oferta pública d'ocupació extraordinària per a l’estabilització de l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca va ser aprovada per Acord del Consell Executiu de 25 de maig de 2022 (BOIB núm. 69, de 28 de maig de 2022). La convocatòria de les places incloses en aquesta oferta es va acordar per Resolució del conseller executiu d’Hisenda i Funció Pública de 9 de desembre de 2022 (BOIB núm. 163, de 15 de desembre) i s’està gestionant per l’Escola Mallorquina d’Administració Pública (EMAP).

L’oferta d’estabilització preveu la cobertura de 26 places de 15 categories laborals diferents, que estan classificades, segons el nivell de titulació exigit, en els subgrups C1, C2 i grup AP. Així mateix, en l’oferta s’especifica que les places de terminalista, conductor –a, i porter-a tenen una jornada de 5,5 hores setmanals.
La descripció completa de les places que s’ofereixen als aspirant se farà en el moment oportú del procediment.

Definitive lists of people admitted and excluded from subgroups C1, C2 and group E/AP

The definitive lists of people admitted and excluded from subgroups C1, C2 and group E/AP of the selective process of stabilization by the exceptional system of merit competition to cover labor positions at the Institut de l'Esport Hípic de Mallorca are published .
Together with the definitive lists of admitted and excluded persons, provisional lists of alleged merits are published. A period of seven working days is opened, between May 12 and 22, 2023, both inclusive, to correct errors in the allegations of merits (autobarem).

Publication provisional list of people admitted C1, C2, E/AP

The provisional list of people admitted and excluded from the subgroups/group C1, C2, E/AP of the selective process of stabilization by the exceptional system of merit competition to fill the positions of fixed labor personnel, from the subgroups/group C1, C2 is published , E/AP of the Equestrian Institute of Mallorca.

A period of seven working days is opened, between April 11 and 19, 2023, both inclusive, to rectify the defect in the event that it has been excluded or omitted from the lists.

Electronic register of the Institute of Equestrian Sports of Mallorca

The procedure for requesting participation is available at the electronic Headquarters of the Insular Council of Mallorca:

HIPÒDROM DE SON PARDO | HIPÒDROM DE MANACOR

BENVINGUTS

bottom of page