top of page

En el BOIB núm. 163, de 15 de desembre de 2022 , s'ha publicat la convocatòria del procés d'estabilització pel sistema excepcional de concurs de mèrits per cobrir 26 places de personal laboral fix dels subgrups C1, C2 i del grup E/AP de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca. El termini per presentar les sol·licituds comença l'endemà de la publicació en el BOE.

El tràmit de de sol·licitud de participació es troba disponible a la Seu electrònica del Consell Insular de Mallorca:

bottom of page