top of page
PHOTO-2022-03-27-16-35-08_edited.jpg

PERFIL DEL CONTRACTANT

​      Data: 22 de maig de 2023. Tipus de contracte: Patrimonial. Estat de la licitació: Oberta. Data           límit per presentar ofertes: fins les 14 hrs. del dia 22 de juny de 2023. Expedient: 948620D
 • Contracte menor d’obres de reparació de la pista de l’hipòdrom Son Pardo

  Data: 30 de juliol de 2019 Tipus de contracte: Obres Estat de la licitació: Oberta Data límit per presentar ofertes: fins les 14 hrs. del dia 13 d’agost de 2019 DOCUMENTS: Memòria justificativa Annex I. Informe tècnic treballs i subministrament a realitzar...

 •  

  Contracte menor per a la contractació del servei de neteja de les instal·lacions de l’Hipòdrom de Manacor, gestionat per l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

  Data: 10 d’abril de 2019 Tipus de contracte: Serveis Estat de la licitació: Oberta Termini de presentació d’ofertes: 30 d’abril DOCUMENTS: PLECS PRESCRIPCIONS TECNIQUES Sol·licitud presentació oferta...

 •  

  Contracte del servei de recollida i transport de fems de l’Hipòdrom Son Pardo

  – Per a més informació s’ha d’accedir al perfil del contractant de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de la Plataforma de Contratación del Sector Público. – Per a més informació podeu accedir a la información relativa a aquesta licitació, empre emprant l’internet explorer, al......

 •  

  Obra de la pista de competició polivalent de l’Hipodrom Son Pardo

  Tipus de contracte: Obra – Per a mes informació s’ha d’accedir al perfil del contractant de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de la Plataforma de Contractació del Sector Públic – Per a més informació podeu accedir a la informació relativa a aquesta licitació, sempre......

 •  

  Contracte menor pels serveis d’ambulàncies pels esdeveniments i competicions hípiques realitzades a Mallorca el 2019

  Dilluns: 25 de febrer de 2019 Tipus de contracte: Serveis Estat de la licitació: oberta Termini de presentació d’ofertes: 12 de març de 2019 DOCUMENTS: Condicions Tècniques Sol·licitud presentacio oferta Resolucio adjudicació...

 •  

  Servei de vigilància i seguretat de l’Hipòdrom Son Pardo

  Tipus de contracte: Servei Per a més informació s’ha d’accedir al perfil del contractant de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca de la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Per a més informació podeu accedir a la informació relativa a aquesta licitació, sempre emprant s’internet......

 •  

  Obres de climatització de la Tribuna-Restaurant de l’edifici principal de l’Hipòdrom de Manacor

  Tipus de contracte: Obert Simplificat Estat de licitació: oberta Darrer dia presentació ofertes: 6 de novembre Documents: Acord aprovació expedient Plecs Clausules Administratives Annex I Declaracio responsable Annex II Oferta economica Quadre característiques contracte PPT...

 •  

  Contracte menor d’obres per a reparacions vàries a l’Hipòdrom Son Pardo

  Divendres, 5 d’octubre de 2018 Data límit per presentar ofertes: 14 h. del dia 19 d’octubre de 2018 DOCUMENTS Memòria Justificativa Annex I.Informe tècnic de les reparacions a realitzar Resolucio reparacions_vàries...

 •  

  Servei de Telecomunicacions de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

  Dimecres, 1 d’agost de 2018 Resolució d’adjudicació LOT 1: Xarxa Multiserveis de comunicacions Resolució adjudicació LOT 1   Resolucio adjudicacio LOT 2...

 •  

  Contracte menor pel serveis d’ambulàncies pels esdeveniments i competicions hípiques realitzades a Mallorca el 2018.

  Tipus de contracte: Serveis Estat de la licitació: Oberta Termini de presentació ofertes: 4 de juny de 2018 DOCUMENTS Condicions Tècniques Sol·licitud presentacio oferta Adjudicació: Nombre licitadors: 1 Adjudicatari: Ambuiberica SL Import adjudicació: 9.000,00€ Resol. adjudicacio...

 •  

  Contracte menor pel subministrament de jocs d’obstacles de salts per a l’Hipòdrom Son Pardo

  Tipus de contracte: Subministrament Estat de la licitació: Oberta Termini de presentació d’ofertes: 21 de maig de 2018 DOCUMENTS Condicions Tècniques Sol·licitut presentacio ofertes ADJUDICACIÓ Nombre licitadors: 1 Adjudicatari:AGROBROKER ANTEQUERA SL Import d’adjudicació: 17.982,42 € (IVA inclòs) Resolucio adjudicacio...

 •  

  Contracte menor del subministrament i instal·lació de tancament de les entrades i sortides de les pistes de l’Hipòdrom Son Pardo.

  Tipus de contracte: Contracte menor Estat de la licitació: Oberta El termini per a la presentació d’ofertes es fins el dia 9 d’abril de 2018 DOCUMENTS Condicions Tècniques Sol·licitut presentacio ofertes...

 •  

  Contractación administrativa especial per a la regulació de la prestació del servei de Bars/Restaurant a les instal·lacions de l’Hipòdrom Son Pardo, mitjançant procediment obert.

  Dijous, 8 de març Tipus de contracte: administratiu especial Estat de la licitació: oberta Atenció: S’ha d’indicar en el sobre núm.1 una direcció de correu electrònic o un núm.de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan de contractació......

 •  

  Contracte menor del servei de seguretat i vigilancia a l’Hipòdrom Son Pardo

  Tipus de contracte: Contracte menor Estat de la licitació: Oberta El termini per a la presentación d’ofertes es fins el dia 27 de febrero de 2018. DOCUMENTS Condicions Tècniques Calendari servei vigilancia Sol·licitud presentacio oferta   ADJUDICACIÓ Num. licitadors: 4 Adjudicatari: ASTRA SISTEMAS, S.A.U Import......

 •  

  Contracte menor pel servei de veterinari per a les Jornades Hípiques dels Hipodroms de Son Pardo i Manacor

  Tipus de contracte: Contracte menor Estat de la licitació: Oberta El termini per a la presentació d’ofertes es fins el 20 de febrer de 2018   DOCUMENTS Condicions Tècniques ADJUDICACIÓ Núm. licitadors: 1 Adjudicatari: Andreu Josep Oliver Rullan Import adjudicació: 20.443,00€ Resolució adjudicació: 28/02/2018...

 •  

  Contracte menor pel servei de retirada de fems de l’Hipòdrom Son Pardo

  Tipus de contracte: Contracte menor Estat de la licitació: Oberta El termini per a la presentació d’ofertes es fins el 20 de febrer de 2018 DOCUMENTS Condicions Tècniques Sol·licitut presentacio oferta   ADJUDICACIÓ Num. licitadors: 2 Adjudicatari: Antonio Llaneras Garcias Import adjudicació: 8.599,99€ Resolució adjudicació:......

 •  

  Contracte menor per al subministrament i instal·lació de material informàtic per a les dependències de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

  Tipus de contracte: Contracte menor Estat de la licitació: Oberta El termini per a la presentació d’ofertes es fins el dia 13 de febrer de 2018.   DOCUMENTS Condicions Tècniques Sol·licitut presentacio ofertes ADJUDICACIÓ Núm. licitadors: 2 Adjudicatari: Limit Tecnologies SL Import adjudicació:21.205,06 € Resolució......

 •  

  Contractació del subministrament de combustible d’automoció pels vehícles i maquinària de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, mitjançant procediment obert.

  Dimarts, 5 de setembre de 2017 Tipus de contracte: Subministrament Estat de la tramitació: Oberta Atenció: heu d’indicar al sobre núm. 1 una adreça de cooreu electrònica o un número de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan......

 •  

  Contracte menor del servei per a l’assistència tècnica i assessoria d’enginyeria per a l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

  dimarts 22 d’agost de 2017 Tipus de contracte:  Contracte menor Estat de la licitació: Oberta El termini per a la presentació d’ofertes es fins el 29 d’agost a les 14 h.   DOCUMENTS Condicions Tècniques    ...

 •  

  Contractació del servei d’ambulàncies per a les Jornades de carreres de cavalls a realitzar als Hipòdroms de Son Pardo i municipal de Manacor, mitjançant procediment obert.

  dissabte 1 de juliol de 2017 Tipus de contracte: Serveis Estat de la tramitació: Oberta Atenció: Heu d’indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan......

 •  

  Contracte menor del servei de comunicació de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca

  Dijous, 29 de juny de 2017 Tipus de contracte: Contracte menor Estat de la licitació: oberta El termini per a la presentació d’ofertes es fins el 7 de juliol a les 14h.   DOCUMENTS Condicions Tècniques...

 •  

  Contractació del subministrament de combustible d’automoció pels vehicles i maquinaria de l’Institut de l’Esport Hípic de Mallorca, mitjançant procediment obert

  dijous 22 de juny de 2017 Tipus de contracte: Subministrament Estat de la tramitació: Oberta • Atenció: heu d’indicar al sobre núm. 1 una adreça de correu electrònic o un número de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb......

 •  

  Convocatoria Mesa contractacio justificacio baixa temeraria

  Convoc mesa de contrac. sub defi. propos.economica Convocatoria Mesa Contractacio...

 •  

  CONTRACTE DEL SUBMINISTRAMENT I ESTESA D’ARENA SILICIA A LES PISTES DE COMPETICIÓ DE L’HIPÒDROM SON PARDO

  Dilluns,  10 d’octubre de 2016 Tipus de contracte: Subministrament Estat de la licitació: Oberta Atenció: S’ha d’indicar en el sobre núm. 1 una direcció de correu electrònic o un núm. de fax i el nom d’una persona de contacte per a les comunicacions amb l’òrgan

HIPÒDROM DE SON PARDO | HIPÒDROM DE MANACOR

BENVINGUTS

bottom of page